Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2016

Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 25.04.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 23.03.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli w zakresie prawidłowo-ciprowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczychw-ród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem z dnia 30.04.2015r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 24.06.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 05.03.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej tematycznej z03.09.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli Szkoła Twego dziecka z 18 i19.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 10.04.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w ramach urzedowejkontroli żywno-ci z dnia 03.11.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli poprawno-ci działań w zakresiewydatków budżetowych jednostki w 2013 roku - 20.02.2014 r. -14.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarzšdzanie wSzkole Podstawowej w Łaziskach przeprowadzonej w dniach 05-12.04.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarzšdzanie wPrzedszkolu Publicznym w Łaziskach przeprowadzonej w dniach05-12.04.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół pokontrolny prawidłowo-ci realizacjiprojektu Uczę się i rozwijam z dnia 23.01.2013 r. (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.05.2013 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.07.2013 r. -spełnienie wymogów sanitarnych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjšpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 10.09.2013 r. -realizacja zaleceń pokontrolnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli spełniania wymogów higieniczno- sanitarnych w placówce z dnia 22.01.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 16.10.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli płatnika składekprzeprowadzonej w dniach 29.04-30.04.2013 r. i 23.05-24.05.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 25.01.2012 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 03.08.2012 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wizytacji działalno-ci o-wiatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia z dnia 09.11.2011 r. - organizacja opiekiw przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 16.11.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli szkolnego placu zabawutworzonego w ramach wsparcia finasowego otrzymanego z rzšdowegoprogramu Radosna Szkoła z dnia 24.11.2011 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.09.2010 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 15.03.2010 r. - zgodno-ćz przepisami prawa prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczneszkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.04.2010 r. -prawidłowo-c nadzorowania przez dyrektora realizacji przez dziecisze-cioletnie obowišzku rocznego przygotowania przedszkolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 11.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w zwišzku zwypaleniem instalacji elektycznej z dnia 31.08.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2012.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół kontroli problemowej stosowaniaprpcedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków, wydatków jednostki w2009 r. , wykonywania wniosków pokontrolnych przeprowadzonej w dniach08-14.12.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan dochodow i wydatkow 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan dochodów i wydatków - 2016 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie numer 15_2013_2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie numer 14_2013_2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie numer 13_2013_2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie numer 13/2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie numer 14/2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie numer 15/2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej (16/2013/2014)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.06.2016

Dotyczy dokumentu:
Wewnętrzne przepisy kancelaryjno - archiwalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 25.04.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 23.03.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli w zakresie prawidłowościprowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczychwśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem z dnia30.04.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 24.06.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 05.03.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej tematycznej z03.09.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli Szkoła Twego dziecka z 18 i19.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 10.04.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w ramach urzedowejkontroli żywności z dnia 03.11.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli poprawności działań wzakresie wydatków budżetowych jednostki w 2013 roku - 20.02.2014 r. -14.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarządzanie wSzkole Podstawowej w Łaziskach przeprowadzonej w dniach 05-12.04.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarządzanie wPrzedszkolu Publicznym w Łaziskach przeprowadzonej w dniach05-12.04.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół pokontrolny prawidłowości realizacjiprojektu Uczę się i rozwijam z dnia 23.01.2013 r. (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.05.2013 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjąpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjąpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjąpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.07.2013 r. -spełnienie wymogów sanitarnych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 10.09.2013 r. -realizacja zaleceń pokontrolnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli spełniania wymogów higieniczno- sanitarnych w placówce z dnia 22.01.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 16.10.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli płatnika składekprzeprowadzonej w dniach 29.04-30.04.2013 r. i 23.05-24.05.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 25.01.2012 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 03.08.2012 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia z dnia 09.11.2011 r. - organizacja opiekiw przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 16.11.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli szkolnego placu zabawutworzonego w ramach wsparcia finasowego otrzymanego z rządowegoprogramu Radosna Szkoła z dnia 24.11.2011 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.09.2010 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 15.03.2010 r. -zgodność z przepisami prawa prowadzenia arkuszy ocen uczniów przezpubliczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.04.2010 r. -prawidłowośc nadzorowania przez dyrektora realizacji przez dziecisześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 11.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w związku zwypaleniem instalacji elektycznej z dnia 31.08.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kontrola_nr05.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kontrola_nr05.doc

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna