Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2016

Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 25.04.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 23.03.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli w zakresie prawidłowo-ciprowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczychw-ród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem z dnia 30.04.2015r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 24.06.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 05.03.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej tematycznej z03.09.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli Szkoła Twego dziecka z 18 i19.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 10.04.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w ramach urzedowejkontroli żywno-ci z dnia 03.11.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli poprawno-ci działań w zakresiewydatków budżetowych jednostki w 2013 roku - 20.02.2014 r. -14.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarzšdzanie wSzkole Podstawowej w Łaziskach przeprowadzonej w dniach 05-12.04.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarzšdzanie wPrzedszkolu Publicznym w Łaziskach przeprowadzonej w dniach05-12.04.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół pokontrolny prawidłowo-ci realizacjiprojektu Uczę się i rozwijam z dnia 23.01.2013 r. (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.05.2013 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.07.2013 r. -spełnienie wymogów sanitarnych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjšpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 10.09.2013 r. -realizacja zaleceń pokontrolnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli spełniania wymogów higieniczno- sanitarnych w placówce z dnia 22.01.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 16.10.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli płatnika składekprzeprowadzonej w dniach 29.04-30.04.2013 r. i 23.05-24.05.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 25.01.2012 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 03.08.2012 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wizytacji działalno-ci o-wiatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia z dnia 09.11.2011 r. - organizacja opiekiw przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 16.11.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli szkolnego placu zabawutworzonego w ramach wsparcia finasowego otrzymanego z rzšdowegoprogramu Radosna Szkoła z dnia 24.11.2011 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.09.2010 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 15.03.2010 r. - zgodno-ćz przepisami prawa prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczneszkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.04.2010 r. -prawidłowo-c nadzorowania przez dyrektora realizacji przez dziecisze-cioletnie obowišzku rocznego przygotowania przedszkolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 11.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w zwišzku zwypaleniem instalacji elektycznej z dnia 31.08.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2012.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół kontroli problemowej stosowaniaprpcedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków, wydatków jednostki w2009 r. , wykonywania wniosków pokontrolnych przeprowadzonej w dniach08-14.12.2009 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan dochodow i wydatkow 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan dochodów i wydatków - 2016 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie numer 15_2013_2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie numer 14_2013_2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie numer 13_2013_2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013/2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie numer 13/2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie numer 14/2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie numer 15/2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej (16/2013/2014)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.06.2016

Dotyczy dokumentu:
Wewnętrzne przepisy kancelaryjno - archiwalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 25.04.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 23.03.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli w zakresie prawidłowościprowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczychwśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem z dnia30.04.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 24.06.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 05.03.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej tematycznej z03.09.2015 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli Szkoła Twego dziecka z 18 i19.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z 10.04.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w ramach urzedowejkontroli żywności z dnia 03.11.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli poprawności działań wzakresie wydatków budżetowych jednostki w 2013 roku - 20.02.2014 r. -14.03.2014 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2014
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarządzanie wSzkole Podstawowej w Łaziskach przeprowadzonej w dniach 05-12.04.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z ewaluacji problemowej Efekty Zarządzanie wPrzedszkolu Publicznym w Łaziskach przeprowadzonej w dniach05-12.04.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół pokontrolny prawidłowości realizacjiprojektu Uczę się i rozwijam z dnia 23.01.2013 r. (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.05.2013 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjąpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjąpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12-13.06.2013 r. -pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora nad realizacjąpodstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI, przestrzeganiem prawdziecka .....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.07.2013 r. -spełnienie wymogów sanitarnych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 10.09.2013 r. -realizacja zaleceń pokontrolnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli spełniania wymogów higieniczno- sanitarnych w placówce z dnia 22.01.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 16.10.2013r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli płatnika składekprzeprowadzonej w dniach 29.04-30.04.2013 r. i 23.05-24.05.2013 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 25.01.2012 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 03.08.2012 r. -organizacja opieki w przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2012
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia z dnia 09.11.2011 r. - organizacja opiekiw przedszkolach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 16.11.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 07.06.2011 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli szkolnego placu zabawutworzonego w ramach wsparcia finasowego otrzymanego z rządowegoprogramu Radosna Szkoła z dnia 24.11.2011 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 17.09.2010 r. -spełnienie wymogów sanitarno - higienicznych w placówce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 15.03.2010 r. -zgodność z przepisami prawa prowadzenia arkuszy ocen uczniów przezpubliczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli z dnia 12.04.2010 r. -prawidłowośc nadzorowania przez dyrektora realizacji przez dziecisześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej z dnia 11.05.2010r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kontroli sanitarnej w związku zwypaleniem instalacji elektycznej z dnia 31.08.2010 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2010
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2009
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola zarządcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kontrola_nr05.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kontrola_nr05.doc

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna