Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2011

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK (7.04.2011) do katalogu Budżet w menu przedmiotowym

23.02.2011

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Publiczne do menu przedmiotowego

21.05.2010

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Rejestry, ewidencje, archiwa do menu przedmiotowego

23.04.2010

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu kontrole w menu podmiotowym (nowa nazwa Kontrole)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu kontrole do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Redakcja do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek.pdf" do dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

20.04.2010

Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Budżet w menu przedmiotowym

16.04.2010

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Program rozwoju w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna