Rejestr zmian w biuletynie

16.12.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dyrektor do katalogu Dyrekcja w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Uczniowie z menu podmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Uczeń w menu podmiotowym (nowa nazwa Uczniowie)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Uczeń do menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7