Informacje nieudostępnione w biuletynie

­
Informacje nieudostępniane w biuletynie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek złożony w Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łaziskach.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Załączniki