Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Łaziskach prowadzi następujące rejestry:

      Księga ewidencji dzieci

      Księga uczniów

      Arkusze ocen

      Akta osobowe pracowników

      Księgi inwentarzowe

      Księga zbiorów bibliotecznych

      Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

      Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

      Rejestr wydanych uczniom zaświadczeń ze sprawdzianu po szkole podstawowej

      Księga zastępstw

      Księga zarządzeń

      Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne, karty rowerowe)

      Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

      Rejestr wydanych kart rowerowych

      Rejestr pieczęci i pieczątek

      Rejestr rozrachunku świadectw szkolnych

      Rejestr delegacji służbowych

      Rejestr wypadków

      Książka kontroli

      Rejestr zamówień publicznych

      Rejestr skarg i wniosków

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć wniosek w sekretariacie. Sekretariat czynny codziennie w godzinach: 7:00 – 15:00

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry, ewidencje, archiwa
Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łaziskach
Informację opublikował:Administrator Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2010 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż